Název: Manifest DIY feminismu
Autoři: ER, Red Chidgey
Témata: diy, feminismus
Datum: 10. 1. 2007
Poznámky: Překlad: ER; Tenhle manifest vytvořila anglická grrrl Red spolu s přispěním dalších lidí. Budu ráda, když o něm budete diskutovat, protože ačkoliv mi připadá zajímavý, nemůžu ho spolknout celý i s chlupama :)

1. Odstranění sexuálního násilí, obchodu s lidmi a kultury, která obhajuje znásilnění. Do tohoto boje je třeba zahrnout zájmy a sebe-reprezentaci sexuálních pracujících a těch, kdo zažili sexuální zneužívání - ať už jsou jakéhokoliv pohlaví.

2. Kritický zájem o to, jak se gender úzce pojí s všemi druhy útlaku a jak se můžeme mobilizovat bez ohledu na rasu, sexuální orientaci, zdravotní stav, státní hranice, třídu či věk a vytvářet mnohotématické platformy.

3. Odstranění dvojího metru pro různá pohlaví, genderově podmíněných očekávání a norem, a hierarchií na základě krásy a (konfekční) velikosti.

4. Obohatit feminismus o queer dimenzi, aby tak obsáhl i transgendery a lidi, kteří se vymykají běžné definici určitého pohlaví. Vnímat muže jako feministy a spojence v tomto boji, a přesto si uchovat právo na (sebe-určené) prostory pouze pro ženy nebo ženami vedené.

5. Boj proti kapitalismu a imperialismu, zasazování se o kolektivitu, alternativní ekonomiku a ekologicky šetrný způsob života.

6. Nezávislá produkce grassroot médií a informací o historii radikálních hnutí.

7. Dekonstrukce privilegií pomocí vzájemné podpory, facilitace a stálé diskuse. Různorodost tak naši komunitu posílí, ne rozdělí.

8. Odhodlání věnovat svůj čas a zdroje tomu, aby naše hlasy, umění a aktivismus byly slyšet a vzájemně se podporovaly.

9. Tvůrčí odpor pramenící z malých, autonomních skupin; sdílení dovedností; přímé akce; masové mobilizace; bezplatného vzdělávání; a propojení s dalšími ženskými a proti útlaku bojujícími skupinami a organizacemi.

10. Teorie i aktivismus soustředěný na klíčová témata ženského zdraví, solidarity, viditelnosti a autonomie.

11. Častá revize vnitřních struktur, témat, rozdělení úkolů a rozhodovacích mechanismů ve skupině.