Název: Riot Grrrl & anarchismus
Autoři: Emča, Nina
Datum: 25. 9. 2007
Poznámky: Autor/ka: Nina (Riot Grrrl Belgium, vydavatelství Echo - hudba a zin Flappergathering); Převzato z Flappergathering #5, 2004; Překlad: Emča

Když mám vysvětlit, co je Riot Grrrl, nějakému anarchistovi/-ce nebo aktivistovi/-ce, který/-á o tom nikdy neslyšel/a, obvykle říkám, že to je podobné anarchofeminismu nebo že to je svým způsobem feministická akční skupina. Je tam určitě spousta podobností, ale přístupy Riot Grrrl a anarchofeminismu se také v některých aspektech liší. Zkusím tyto dvě hnutí porovnat a vyložit, jak je vnímám.

Před nějakou dobou vyplňovali členi a členky mailing listu Riot Grrrl Europe dotazník, který se ptal na to, "jaký typ feminismu" zastávají. Tyto typy zahrnovaly: ekofeminismus, womanismus, liberální, socialistický, amazonský, radikální a individualistický feminismus a anarchofeminismus. Ukázalo se, že většina lidí z fóra se hlásila buď k anarchofeminismu nebo k radikálnímu feminismu.

Radikální feminismus a anarchofeminismus také vypadají docela podobně. Oba chápou patriarchát jako problém a nepřítele, s tím, že cestou ke zničení hierarchií mezi muži a ženami je aktivismus. Ale zatímco radikální feminismus (také se mu říká feministické hnutí druhé vlny) se zaměřuje na pouze gender a pohlaví, anarchofeminismus vidí věci v širších souvislostech, dotýká se také témat spojených s rasou a třídou a snaží se odstranit všechny druhy útlaku, hierarchie a vlády. Radikální feminismus není nutně namířený proti systému vlády a může vnímat "boj zevnitř systému" jako jednu z podob feministické akce. Anarchofeminismus samozřejmě ne.

Nedá se mluvit za všechny Riot grrrls, ale abych mohla vyjádřit svou myšlenku, budu tu muset hodně zobecňovat. Každá Riot grrrl má asi trochu jiný důvod, proč se Riot grrrl stala. Může to být kvůli politice a aktivismu, může to být kvůli hudbě a DIY umění, může to být kvůli přátelství, jednotě, pocitu sounáležitosti s lidmi, se kterými je vám dobře. Může to být kombinace toho všeho.

To tedy znamená, že ne pro všechny Riot grrrls je politika Riot Grrrl hnutí veledůležitá, nebo že je pro ně RG hnutí vůbec politické. Být holka, která hraje pořádně hlasitou hudbu a inspiruje další holky, aby se chopily nástrojů, může být jejich nejdůležitější feministický boj. To je určitě aktivita, která holky ve scéně podpoří. Ale mám za to, že většina Riot grrrls a boiz si myslí, že Riot Grrrl je víc než hudba, kterou dělají holky nebo kluci s feministickým přístupem.

Riot grrrls byly nepochybně ovlivněny anarchopunkem kapel jako Crass nebo Poison Girls, a pokud ne přímo, pak určitě nepřímo. Tenhle vliv je vidět v jejich nekonvenčním způsobu hraní, ale také v tom, že hudba a aktivismus se prolínají. Šíření politických sdělení a DIY přístupu si stojí hodně vysoko na žebříčku RG a anarchopunkových kapel/aktivit/umělců a umělkyň. Někdy je těžké říct, jestli je nějaká Riot grrrl nebo anarchopunkerka spíš umělkyně nebo spíš aktivistka. Většinu času je totiž obojí.

Hlavním rozdílem mezi anarchofeminismem a Riot Grrrl je ten, že kulturní aspekty jsou v anarchofeminismus důležité jen zřídka, zatím co pro RG politické nikdy nelze oddělit od kulturního (či kontra-kulturního). Anarchofeminismus je čistě politické hnutí, které se zabývá teorií a praxí: každodenním životem v komunitě či společnosti a politickou akcí. Pro RG je "tvorba" také prostředkem, nástrojem jak převést teorii do praxe, je ale také samotným cílem.

DIY povaha punku je v hnutí Riot Grrrl silně přítomná a důležitá. Riot grrrls ji dovádějí ještě dál, za plivání na hru na rockstars a privilegované bohaté bílé muže, co vlastní a ovládají výrobní prostředky v hudebním průmyslu. Z DIY se stal životní styl. U RG se to může rovnat anarchii. Riot grrrls nečekají na příchod revoluce. Vytvářejí revoluci tady a teď, téměř ve všem, co dělají. Dělají si samy. Žijí revoluční anarchismus.

Srovnáme-li myšlenky Riot grrrls a anarchofeminismu, zjistíme, že jsou si hodně podobné. Riot grrrls nenávidí hierarchii. Stejně tak anarchofeministky. Neexistují žádní pánové a žádné paní. Všichni jsou si rovní (ne však stejní). Individualita i komunita ("scéna") jsou stejně důležité. Obě hnutí bojují proti kapitalismu, útlaku, diskriminaci. Svoboda a vzájemná pomoc (spolupráce) se vysoce cení. Stejně jako anarchofeminismus, ale oproti radikálnímu feminismu, se Riot grrrls nezabývají pouze ženskými právy nebo genderovými otázkami. Jejich feminismus jde dál, i když "gender" může sloužit jako výchozí bod. Možná, že ne všechny Riot grrrls sní o anarchistickém světě, ale přinejmenším k tomu mají blízko. Všechny ale bojují za "utopii", kde jsou všichni rovní, svobodní a spokojení.