Název: Kdo jsme: Anarchofeministický manifest
Datum: září 2002
Zdroj: Převzato 17. 3. 2023 z https://fs8brezna.ecn.cz/files/pc3siren.html
Poznámky: Překlad: Linda; Původně vyšlo v časopise Přímá cesta 3

Anarchofeminismus považujeme v současné epoše historie za nejelementárnější a nejdůležitější radikální postoj, za mnohem radikálnější než jakoukoliv formu marxismu.

Ženské revoluční hnutí nesmí napodobovat, ale zničit muži ovládanou mocenskou strukturu - stát - s celým jeho aparátem vězení, armád, ozbrojených loupeží (daňového systému); se všemi jeho vraždami; s celou jeho absurdní a represivní legislativou a vojenskými pokusy, vnitřními i vnějšími, pomocí nichž se snaží zasahovat do soukromého života lidí a svobodně volených kolektivů.

Svět už nemůže existovat další desetiletí pod nadvládou gangů ozbrojených mužů, kteří sami sebe nazývají vládami. Situace je šílená, obskurní až sebevražedná. Ozbrojený stát ohrožuje životy náš všech, ať už je forma jeho ospravedlňování jakákoliv. Stát je ze své vlastní podstaty nereformovatelný. Skutečného socialismu, míru a dostatku pro všechny, může být dosaženo pouze lidmi samotnými, ne jejich představiteli, kteří jsou schopni a připraveni obrátit zbraně proti všem, kteří se nepřizpůsobují státním příkazům. Nejlepším slovem, kterým se dá vyjádřit náš postup proti patologickým státním strukturám, je slovo zbavit se. Je mnohem vhodnější než slovo zničit či svrhnout. Tento proces vyžaduje, kromě jiného, nesmírnou důvěru ve vzdělávání a komunikaci mezi lidmi. Ženské inteligence bylo doposud využíváno pouze v rámci tak opresivních mužských struktur jakými jsou církev a legální rodina, nyní musí být využita k přehodnocení poslední bašty mužské dominance - státu.

Naše analýza zla státu se musí rozšířit na jeho kapitalistickou i komunistickou verzi, ačkoliv si uvědomuje důležité rozdíly mezi oběma soupeřícími systémy.

Chceme podrobit zkoušce svobodu projevu, která, jak věříme, bude zahrnuta v ideologii nastávajícího Socialistického sesterství, které je předurčeno hrát rozhodující roli v budoucnosti lidstva. Jestliže bude nějaká budoucnost.

Jsme socialistky. Odmítáme se vzdát tohoto předmarxistického výrazu, který je používán mnohými anarchistickými mysliteli a myslitelkami. Jiným výrazem pro anarchismus je libertínský socialismus jako protiklad jeho státním a autoritářským variacím. Anarchismus (z řeckého anarchos - bez vlády) je negativním potvrzením lidské svobody a důstojnosti a říká, že nikdo nemá právo vládnout jiné osobě násilím, nebo pod hrozbou násilí. Anarchismus označuje to, co by lidé neměli dělat jeden druhému. Socialismus pak znamená všechny ty úžasné věci, které mohou lidé dělat a budovat, jakmile jsou schopni spojit svoje úsilí a zdroje na základě obecného zájmu, racionality a kreativity.

Milujeme naše sestry marxistky a všechny naše sestry, ať jsou kdekoliv. Nechceme se vylučovat z jejich konstruktivního boje, vyhrazujeme si však právo kritizovat jejich politiku v okamžiku, kdy pocítíme, že je překonaná, irelevantní nebo ženám nepřátelská.

Jako anarchofeministky usilujeme o to, abychom měly odvahu pochybovat a diskutovat o všem - pokud to bude nutné, i o našich vlastních předpokladech.

Poznámky k textu:

Anarchofeministický manifest napsaly Chicago Anarcho-Feminists. Krvácející květinu napsaly Red Rosia a Black Maria z Black Rose Anarcho-Feminists. V roce 1971 byly k dosažení v The Women´s Centre, 46 Pleasant Street, Cambridge Mass.

Oba manifesty poprvé vyšly v Siren - A Journal of Anarcho-Feminism, Vol 1 No 1 (už nevychází) publikovaném v Chicagu.

Seattle section of the Social Revolutionary Anarchist Fedration and the Revolutionary Anarchist Print Fund (c/o 4736 University Way NE, Seattle, Wn 98105) vydaly tyto manifesty jako brožuru.

Zdroj:

Quiet Rumours - an anarcha-feminist anthology, London: Dark Star.

Tento sborník najdete v Archivu anarchofeministických materiálů Feministické skupiny 8. března.