Tato kategorie slouží pro všechny, jež se snaží dozvědět a pochopit základy anarchistické teorie. Snažilx jsme se udělat seznam rozmanitým, ale zároveň dostatečně krátkým, abychom předneslx některé ze základních myšlenek anarchismu a současně snad nikoho neodradilx.