Murray Bookchin (1921-2006) byl newyorský politický filosof a aktivista s blízkými vazbami na anarchismus. Známý je především díky své knize Post-Scarcity Anarchism (volně přeloženo: Anarchismus ve společnosti bez nedostatku) a myšlenkovému směru libertariánský municipalismus a sociální ekologie. Myšlenky sociální ekologie ovlivnily např. Abdullaha Öcalana a autonomní oblast Rojava.