Michail Bakunin (1814-1876) byl anarchistý teoretik 19. století narozený v Rusku. Jeho knihy jako např. Bůh a Stát měly podstatný vliv na vznikající anarchistické hnutí. Známý je také svým působením v První internacionále jako zástupce anarchistického křídla v opozici proti Marxovi a komunistickému křídlu.

Důležité je také podotknout, že Bakunin je nechvalně známý svým antisemitismem.